טיפים ומבזקי נדל"ן

img3

הצעת חוק לתיקון חוק המכר (דירות) (מחירון הפריטים שבמפרט)

בימים אלו הוגשה הצעת חוק לתיקון חוק המכר (דירות) 1973 שמטרתה להקל על רוכשי דירות מקבלן. עיקר ההצעה הינו כי קבלנים יחוייבו לצרף מחירון לפריטים שמפרט המכר. כיום, מחוייב כל קבלן המוכר דירות חדשות לצרף טופס של מפרט הכולל את כל הפריטים שהדירה תכלול, לדוגמא…img2

מקרים נוספים שיחשבו לרכישת דירת מגורים יחידה לעניין מס רכישה

מיסוי מקרקעין פירסמו הוראת ביצוע חדשה שבה מפורטים מקרים נוספים שיחשבו לרכישת דירת מגורים יחידה לעניין מס רכישה. כזכור, בחוק מיסוי מקרקעין קבועה הוראה שבעיקרה הינה הוראה סוציאלית, ומטרתה להקל על מי שרוכש דירה ראשונה לצרכי מגורים ע"י הטלת מס רכישה מופחת (וראו כאן). ואולם,…bansisrael

המפקח על הבנקים מטיל מגבלה על גובה המשכנתא

29.10.2012 כפי שצפינו ביום 30.9.2012, המפקח על הבנקים פרסם היום (29.10.2012) טיוטת החלטה המטילה מגבלה על שיעור המימון הבנקאי שניתן לקבל בהלוואות לדיור. עיקרי ההחלטה הינם כדלקמן: בנקים יוכלו לאשר הלוואה בנקאית לצורך רכישת דירה (בשפת העם: "משכנתא") בשיעורים (מתוך שווי הדירה) הבאים – הלוואה…misim

תיקון לתקנות סדר הדין האזרחי

פורסם תיקון לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ב – 2012 תקנה מס' 512 (ג) עוסקת בפסיקת שכר טרחת עו"ד לטובת הזוכה במשפט. נקבע כי במקרה שבו נפסק לטובת זוכה שכר טרחת עורך דין, אזי יש לכלול בשכר הטרחה גם מע"מ, אם הזוכה שילם או אמור לשלם…misim

החל מיום 1.9.12 המע"מ עלה ל 17%

החל מיום 1.9.2012 עלה שיעור המע"מ ב- 1% מ- 16% ל- 17%. המע"מ יחול על כל עסקה אשר מועד החיוב במס בגינה חל החל מיום 01.09.2012. לעניין חיוב במע"מ בעסקאות מכירת מקרקעין חלות ההוראות הבאות: סעיף 28(א). לחוק מס ערך מוסף (תשל"ו – 1975) קובע…יצירת קשר עם משרדנו

רח' רוגוזין 3, אשדוד
טלפון: 077-5150081

הרשמו לקבלת טיפים
ועדכוני נדל"ן!
מייל
שם

עקבו אחרינו ברשת:

youtube facebook twitter google