שכר טרחת עו"ד של קבלן הוגבל ל 5,000 ש"ח

22.12.2014

אושרו התקנות המגבילות את שכר טרחת עוה"ד אותו רשאים קבלנים לגבות מרוכשי דירה:

תקנות המכר (דירות) (הגבלת גובה ההוצאות המשפטיות), התשע"ה – 2014

כזכור, בפוסט קודם, עדכנו שחוק המכר (דירות) תוקן כך, שקבלנים לא יהיו רשאים לגבות מרוכשי דירה שכר טרחת עו"ד הגבוה ממה שיקבע שר הבינוי בתקנות.

כעת פורסמו התקנות, והן קובעות, כי קבלן לא יהיה רשאי לגבות מרוכשי דירה, שכר טרחת עו"ד הגבוה מ- 0.5% משווי הדירה או 5,000 ש"ח, ובתוספת מע"מ, לפי הנמוך מבין השניים.

התקנה לא תחול על דירות יוקרה ששווין עולה על 4,642,750 ש"ח. בדירות אלה רשאי הקבלן לגבות שכ"ט עו"ד כראות עיניו.

תקנה זו מעניקה הגנה נוספת לרוכשי דירות מקבלן, במסגרת תיקונים רבים שנתקבלו בשנים האחרונות.

 

אנו עומדים לרשותכם בכל עת,
יעקב שמסיאן, עו"ד

*מידע זה הינו מידע כללי וראשוני בלבד ולא נועד בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי ובכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום.

 

יצירת קשר עם משרדנו

רח' רוגוזין 3, אשדוד
טלפון: 077-5150081

הרשמו לקבלת טיפים
ועדכוני נדל"ן!
מייל
שם

עקבו אחרינו ברשת:

youtube facebook twitter google