יוגבל גובה שכר טרחת עורכי הדין אותו גובים קבלנים במכירת דירה

(תיקון מס' 7 לחוק המכר (דירות))

חוק המכר (דירות) יגביל מעתה את שכר טרחת עורכי הדין אותו גובים קבלנים מרוכשי דירות.

כידוע, קבלנים נוהגים לגבות מרוכשי הדירה, בנוסף למחיר הדירה, גם שכר טרחת עוה"ד בשיעור של 1.5% ממחיר הדירה, אשר מוגדר בחוזה כ"השתתפות בהוצאות המשפטיות" של הקבלן.
במילים אחרות – הקבלנים מטילים את שכר טרחת עוה"ד של הקבלן על רוכשי הדירה.

ההוצאות המשפטיות כוללות הן את שכר טרחת עורך הדין של הקבלן – עבור ייצוג הקבלן באותה עסקה – והן שירותים שנחשבים כייצוג משותף של הקבלן ושל רוכש הדירה, כמו:
1. רישום וניהול רשימה של בעלי זכויות בדירה (רשימה זו מתנהלת אצל הקבלן ו/או אצל עורך הדין של הקבלן, כל עוד לא ניתן לרשום את זכויות הקונה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) או ברשות מקרקעי ישראל).
2. רישום זכויות הקונה בטאבו.
3. כל הוצאה אחרת הקשורה לרישום הזכויות.

החוק קובע, כי עבור הוצאות משפטיות אלה, יגבה שכ"ט בשיעור ידוע וקבוע מראש שיוגדר בחוק.

החוק יכנס לתוקף ב-10 בספטמבר 2014, ועד אז, אמור שר הבינוי והשיכון לקבוע את גובה שכר הטרחה שיותר לקבלנים לגבות.
חשוב לציין שהשר מוסמך לקבוע סכומים שונים לדירות מסוגים שונים.

את שכר הטרחה ישלמו הקונים ישירות לעוה"ד של הקבלן, כנגד חשבונית מס.
הקפידו לשמור את החשבונית המקורית, היא עשויה לשרת אתכם בעתיד כניכוי ממס אם תדרשו לשלם מס במכירת הדירה.

אנו עומדים לרשותכם בכל עת,
יעקב שמסיאן, עו"ד

*מידע זה הינו מידע כללי וראשוני בלבד ולא נועד בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי ובכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום.

יצירת קשר עם משרדנו

רח' רוגוזין 3, אשדוד
טלפון: 077-5150081

הרשמו לקבלת טיפים
ועדכוני נדל"ן!
מייל
שם

עקבו אחרינו ברשת:

youtube facebook twitter google