תיקון לתקנות סדר הדין האזרחי

פורסם תיקון לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ב – 2012

תקנה מס' 512 (ג) עוסקת בפסיקת שכר טרחת עו"ד לטובת הזוכה במשפט. נקבע כי במקרה שבו נפסק לטובת זוכה שכר טרחת עורך דין, אזי יש לכלול בשכר הטרחה גם מע"מ, אם הזוכה שילם או אמור לשלם מע"מ לעוה"ד. אולם, במקרים שבהם הזוכה רשאי לקזז את המע"מ כמס תשומות (הכוונה היא, למקרים בהם הזוכה הינו בעצמו עוסק שרשאי לקזז את המע"מ ששילם במסגרת הוצאותיו) אזי אין לפסוק לטובתו מע"מ מכיוון שהוא כבר ניכה את המע"מ ששילם במסגרת העסק שלו.

זו לשון תקנה 512(ג) -

"(ג) בית המשפט או הרשם יכלול בתוך הסכום האמור בתקנת משנה (א) לעניין שכר טרחת עורך דין, סכום השווה למס ערך מוסף מקום שבו הזוכה שילם או מחויב לשלם מס ערך מוסף לעורך דינו, זולת אם ראה בית המשפט או הרשם כי הזוכה רשאי לנכות את מס התשומות שבשכר טרחת עורך דינו, ובלבד שלא יפסוק סכום כאמור כרכיב נפרד."

יעקב שמסיאן, עו"ד

יצירת קשר עם משרדנו

רח' רוגוזין 3, אשדוד
טלפון: 077-5150081

הרשמו לקבלת טיפים
ועדכוני נדל"ן!
מייל
שם

עקבו אחרינו ברשת:

youtube facebook twitter google