פטור ממס רכישה לנכה נפגע ובן משפחה של חייל שנספה במערכה – טיפ

אי עמידה באחד התנאים לזכאות לפטור הסתיימה במפח נפש -

תקנה 11 לתקנות מס הרכישה לדירות (תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), תשל"ה – 1974) מקנה פטור חלקי – המעניק הנחה משמעותית בתשלום מס הרכישה לנכה, נפגע או בן משפחה של חייל שנספה במערכה.

לשם הנוחות בטיפ זה אקרא לכולם נכה, אך הטיפ נכון לגבי שלושת הקטגוריות.

כיום, לאחר תיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין, פטור זה מהווה הטבה מהותית, מאחר והמס המוטל על רכישת דירה שניה הוא גבוה.

לדוגמא -

מי שרוכש דירה שניה בשווי של כ- 1,500,000 ישלם מס רכישה בשווי של כ- 79,106 ש"ח

לעומת זאת, אם הרוכש ינצל את הפטור לנכה ישלם רק 0.5% מס שהם כ- 7,500 ש"ח.

אכן – הבדל משמעותי ומהותי.

(רוכש דירה ראשונה/יחידה, צריך לשקול האם כדאי לנצל את הפטור או לשמרו לפעם אחרת, מאחר והמס על דירה ראשונה הוא 0% עד לסכום של 1,470,560 ש"ח וראה בהרחבה במאמר קודם שלי כאן).

ואולם, יש לשים לב – על מנת להיות זכאי לפטור האמור – על הדירה הנרכשת לשמש לשם שיכונו של הנכה. דירה שנרכשת לצורך השקעה, לא תזכה בפטור, גם אם הנכה ביקש את הפטור במועד הגשת ההצהרה לרשויות המס.

חשוב לציין כי שלטונות מיסוי מקרקעין בודקים את ההצהרות, דורשים הוכחות ואף מגיעים לביקורת בדירה הנרכשת.

רכישה שאינה משמשת לשיכונו של הנכה לא תזכה בפטור.

במקרה שארע לאחרונה, נכה שביקש להנות מן הפטור הנ"ל חוייב בעשרות אלפי שקלים של מס ובתוספת ריבית והצמדה, לאחר שנתברר כי הדירה נרכשה שלא לשם שיכונו.

לסיכום: מי שמוגדר כנכה, נפגע או בן משפחה של חייל שנספה במערכה אכן זכאי להטבה משמעותית ממס רכישה בעת רכישת דירת מגורים ואולם, יש לשים לב כי כל התנאים המזכים את הרוכש בפטור הנ"ל מתמלאים, אחרת הדבר עשוי להסתיים במפח נפש.

*כל הסכומים והמספרים הנקובים בטיפ זה נכונים למועד כתיבת שורות אלה (10.11.2013).

*עוד על תנאים ושיקולים בשימוש בפטור החלקי לנכה/נפגע/בן משפחה של חייל שנספה במערכה תוכלו למצוא במאמר קודם שלי כאן

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.
יעקב שמסיאן, עו"ד

* מידע זה הינו מידע כללי וראשוני בלבד ולא נועד בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי ובכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום.

יצירת קשר עם משרדנו

רח' רוגוזין 3, אשדוד
טלפון: 077-5150081

הרשמו לקבלת טיפים
ועדכוני נדל"ן!
מייל
שם

עקבו אחרינו ברשת:

youtube facebook twitter google