מקרים נוספים שיחשבו לרכישת דירת מגורים יחידה לעניין מס רכישה

מיסוי מקרקעין פירסמו הוראת ביצוע חדשה שבה מפורטים מקרים נוספים שיחשבו לרכישת דירת מגורים יחידה לעניין מס רכישה.

כזכור, בחוק מיסוי מקרקעין קבועה הוראה שבעיקרה הינה הוראה סוציאלית, ומטרתה להקל על מי שרוכש דירה ראשונה לצרכי מגורים ע"י הטלת מס רכישה מופחת (וראו כאן).

ואולם, קיימים מקרים מיוחדים שבהם אדם רוכש דירה שגם בהם רואה מיסוי מקרקעין כמקרים שבהם ‏תיחשב ‏הדירה‏ הנרכשת‏ כדירה‏ יחידה‏ לצורך ‏מס‏ רכישה.

ואלה המקרים:

א. רוכש שאין לו דירות מגורים ורוכש בו זמנית, לראשונה, יותר מדירת מגורים אחת. ב. רכישה של שיעור/חלק נוסף בדירת מגורים יחידה.ג. הרחבה של דירת מגורים יחידה בדרך של רכישת דירה צמודה לה.
א. רוכש שאין לו דירות מגורים ורוכש בו זמנית, לראשונה, יותר מדירת מגורים אחת.

ב. רכישה של שיעור/חלק נוסף בדירת מגורים יחידה.

ג. הרחבה של דירת מגורים יחידה בדרך של רכישת דירה צמודה לה.

ונפרט:

א. רוכש שאין לו דירות מגורים ורוכש בו זמנית, לראשונה, יותר מדירת מגורים אחת -

מי שרוכש לראשונה, ובו זמנית, יותר מדירת מגורים אחת – לכאורה, אותו אדם אינו מצוי במצב שיש לו דירת מגורים יחידה. ואולם, הוראת הביצוע קובעת כי מאחר ולחקיקת המס ישנה תכלית סוציאלית, תחשב אחת מן הדירות שרכש (לפי בחירתו של הרוכש) כדירת מגורים יחידה לצורך זכאות למס הרכישה המופחת. על הדירה האחרת ו/או האחרות יוטל מס הרכישה בשיעור הגבוה (כדירה שאינה יחידה).

ב. רכישה של שיעור/חלק נוסף בדירת מגורים יחידה -

מי שהינו בעל זכות בדירה ואולם אינו הבעלים של כולה (למשל, אדם שהוא בעל 1/2 מן הזכויות בדירה במשותף עם אדם נוסף המחזיק גם הוא ב- 1/2 מן הזכויות בדירה).

במקרה כזה, אדם שרוכש חלקים נוספים בדירה נחשב ע"י מיסוי מקרקעין כמי שמגביר את יכולתו להשתמש באותה הדירה עצמה. עסקה כזו נחשבת, לצרכי מס רכישה, כדירת מגורים יחידה ותמוסה בהתאם במס הרכישה המופחת.

ג. הרחבה של דירת מגורים יחידה בדרך של רכישת דירה צמודה לה -

במקרים בהם יש לרוכש דירת מגורים אחת והוא רוכש דירה נוספת, הצמודה בקיר משותף לדירה הקיימת,‏ והקיר המשותף נפרץ והדירה החדשה מותאמת לשימוש כדירת מגורים אחת יחד עם הדירה המקורית. במקרים אלה תחשב הרכישה כדירת מגורים יחידה.

הוראת הביצוע קובעת כי הטבת המס תנתן גם במקרים בהם הדירה הנרכשת נמצאת קומה מעל או קומה מתחת לדירה המקורית!!

בהוראת הביצוע ישנם תנאים ולוחות זמנים שאותם הרוכש צריך לקיים כדי להנות מהטבת המס. על הרוכש להוכיח שאכן הדירה נרכשה לצורך מגורים וחוברה בפועל לדירה המקורית.

מובהר כי המובא כאן הינו בכלליות ולהוראות המלאות יש להכנס להוראת הביצוע שאותה ניתן למצוא כאן http://taxes.gov.il/RealEstateTaxation/Documents/HoraotBitsua/hor03-2013.pdf

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת,
יעקב שמסיאן, עו"ד

* מידע זה הינו מידע כללי וראשוני בלבד ולא נועד בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי ובכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום.

יצירת קשר עם משרדנו

רח' רוגוזין 3, אשדוד
טלפון: 077-5150081

הרשמו לקבלת טיפים
ועדכוני נדל"ן!
מייל
שם

עקבו אחרינו ברשת:

youtube facebook twitter google