מס רכישה לדירה – עדכון 2010

 

מס רכישה הוא מס המוטל על כל רוכש נכס מקרקעין בישראל.

לרוכשי דירות למגורים, קבע החוק מדרגות מס המתעדכנות אחת לשנה. תנאי לרישום הדירה על שמכם בלשכת רישום המקרקעין, הוא כי שילמתם את מס הרכישה החל עליכם (או קיבלתם אישור על פטור מתשלום) וניתן לכם אישור מס רכישה המופנה ללשכת רישום המקרקעין.

שיעורי המס נעים בין 0-10% ומוטל באופן מדורג, לפי שווי הדירה.

*** עדכון 07/2020 ***

פורסם התיקון לחוק מיסוי מקרקעין המפחית את מס הרכישה ל"משקיעים". מדרגות המס עדכניות הן:
(א) על החלק שעד – 1,292,280 5% (64,614 ש"ח)
(ב) על חלק השווי שעולה על 1,292,280 ועד 3,876,835 6% (155,073 ש"ח)
(ג) על חלק השווי שעולה על 3,876,835 ועד 5,338,290 7% (102,301 ש"ח)
(ד) על חלק השווי שעולה על 5,338,290 ועד 17,794,305 8% (996,481 ש"ח)
(ה) על חלק השווי שעולה על 17,794,305 ומעלה 10%
30.07.2020 – המדרגות פורסמו באתר רשות המיסים.

*******

שיעורי המס עודכנו ממש בימים אלה, והחל מיום 16.1.10 עד ליום 15.1.2011 יהיו שיעורי המס כדלקמן:

לדירת מגורים יחידה -

- עד לסך של 1,084,935 ש"ח, שיעור המס הינו – 0%.

- מ 1,084,935 ש"ח ועד לסך של 1,524,770 ש"ח, שיעור המס הינו 3.5% (סה"כ 15,394 ש"ח).

- מעל 1,524,770, שיעור המס הינו 5%.

רוכשי דירת מגורים נוספת, אינם נהנים ממדרגת המס הראשונה בשיעור 0%, ומוטל עליהם מס לתשלום החל מן השקל הראשון -

- עד 923,070 ש"ח, שיעור המס הינו 3.5%.

- מעל 923,070 ש"ח, שיעור המס הינו 5%.

המדרגות החדשות הינן הטבה משמעותית (המקטינה את המס לרוכשי דירות) לעומת המדרגות שהיו בתוקף עד ליום 15.1.10. בחישוב מס הרכישה, יש לשים לב לשינויים במדד, ולחישוב מדורג בהתאם לשווי הדירה.

בין התאריכים 16.1.09 ועד 15.1.10, היו שיעורי המס כדלקמן:

לדירת מגורים יחידה -

- עד לסך של 1,026,660 ש"ח, שיעור המס הינו – 0%.

- מ 1,026,660 ש"ח ועד לסך של 1,442,870 ש"ח, שיעור המס הינו 3.5%.

- מעל 1,442,870, שיעור המס הינו 5%.

לדירת מגורים נוספת -

- עד 873,000 ש"ח, שיעור המס הינו 3.5%

- מעל 873,000 ש"ח, שיעור המס הינו 5%.

חשוב לציין כי מדרגות המס החלות היום הן בתוקף עד ליום 15.1.2011. מדרגות המס מתחדשות בכל שנה, ולא ידוע עם מדרגת המס הראשונה בשיעור 0% לדירת מגורים יחידה תחודש בשנה הבאה.

קיימות בחוק מספר הנחות והקלות בהן ניתן להנות במקרה של שיחלוף דירה וכן לטובת מספר קבוצות כגון עולים חדשים, משפחות של חיילים שנספו במערכה ונכים, אולם בכל מקרה, מומלץ לבדוק עם עו"ד האם כדאי להשתמש בהנחה, מאחר ולפעמים, שיעור מדרגות המס הנוכחי מוזיל את המס יותר משיעור ההנחה.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.
יעקב שמסיאן, עו"ד

* מידע זה הינו מידע כללי וראשוני בלבד ולא נועד בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי ובכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום.

יצירת קשר עם משרדנו

רח' רוגוזין 3, אשדוד
טלפון: 077-5150081

הרשמו לקבלת טיפים
ועדכוני נדל"ן!
מייל
שם

עקבו אחרינו ברשת:

youtube facebook twitter google