מס הרכישה לדירה נוספת יירד בשנת 2015

9.11.2014

לעדכון 11.11.2014 – ראה למטה.

תזכורת -

מי שעומד לרכוש דירה נוספת בחודש-חודשיים הקרובים, ייתכן שכדאי לו להמתין עד ינואר 2015,

אז יתעדכנו מדרגות מס הרכישה והמס על דירה נוספת (דירה שניה ומעלה) יפחת.

שווי ההפחתה יכול להצטבר לעשרות רבות של אלפי שקלים.

להלן מדרגות המס:

מדרגות המס לתקופה 1.8.2013  – 31.12.2014 על דירה נוספת הן -

(א)   על חלק השווי שעד 1,089,350 שקלים חדשים – 5%;

(ב)   על חלק השווי העולה על 1,089,350 שקלים חדשים ועד 3,268,040 שקלים חדשים – 6%;

(ג)    על חלק השווי העולה על 3,268,040 שקלים חדשים ועד 4,500,000 שקלים חדשים – 7%;

(ד)    על חלק השווי העולה על 4,500,000 שקלים חדישם ועד 15,000,000 – 8%;

(ה)   על חלק השווי העולה על 15,000,000 שקלים חדשים – 10%;

מדרגות המס לתקופה שמיום 1.1.2015 והלאה, על דירה נוספת הן -

(א)   על חלק השווי שעד 1,055,935 שקלים חדשים – 3.5%;

(ב)   על חלק השווי העולה על 1,055,935 שקלים חדשים ועד 4,500,000 שקלים חדשים – 5%;

(ג)    על חלק השווי העולה על 4,500,000 שקלים חדשים ועד 15,000,000 שקלים חדשים – 8%;

(ד)    על חלק השווי העולה על 15,000,000 שקלים חדשים – 10%;

הננו רואים שהמרוויחים העיקריים יהיו רוכשי הדירות שבטווחים 0-4,500,000 ש"ח.

כלכלו את צעדיכם בהתאם.

 עדכון 11.11.2014 -

אושרה בקריאה ראשונה בכנסת הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2015), התשע"ה-2014

במסגת הצעת החוק, יתוקן חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963.

לפי התיקון – במטרה לתמוך במאמצי הממשלה לעמוד במגבלת ההוצאה ויעד הגירעון, תבוטל הפחתת המס שהיתה מתוכננת לשנת 2015 במס הרכישה לדירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה. מדרגות מס הרכישה ושיעוריו כפי שקיימים היום ( ובתוקף עד 31.12.2014)  ימשיכו לחול באופן קבוע גם לאחר 31.12.2014.
לפי התיקון המוצע, יוטל מס רכישה קבוע בשיעור גבוה על רוכשי דירות מגורים שאינן דירת מגורים יחידה ויחוייבו במס רכישה בהתאם למדרגות ושיעורים כמפורט להלן:

(א)   על חלק השווי שעד 1,123,910 שקלים חדשים – 5%;

(ב)   על חלק השווי העולה על 1,123,910 שקלים חדשים ועד 3,371,710 שקלים חדשים – 6%;

(ג)    על חלק השווי העולה על 3,371,710 שקלים חדשים ועד 4,642,750 שקלים חדשים – 7%;

(ד)    על חלק השווי העולה על 4,642,750 שקלים חדשים ועד 15,475,835 שקלים חדשים – 8%;

(ה)    על חלק השווי העולה על 15,745,835 שקלים חדשים (הטעות במקור, ככל הנראה צריך להיות 15,475,835 י.ש.) – 10%;

 

אנו עומדים לרשותכם בכל עת,
יעקב שמסיאן, עו"ד

*מידע זה הינו מידע כללי וראשוני בלבד ולא נועד בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי ובכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום.

יצירת קשר עם משרדנו

רח' רוגוזין 3, אשדוד
טלפון: 077-5150081

הרשמו לקבלת טיפים
ועדכוני נדל"ן!
מייל
שם

עקבו אחרינו ברשת:

youtube facebook twitter google