ליצור חשמל ירוק בבית – בלי הסכמת השכנים

המדינה ממשיכה לעודד יצירה וצריכה של אנרגיה ירוקה גם אצלנו, הצרכנים הפרטיים, באמצעות עדכונים בתקנות התכנון והבניה.

בפברואר 2009 נערך תיקון בתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), תשס"ג-2003. התיקון מתיר לצרכנים פרטיים, להקים על גג ביתם מערכת של תאים פוטו וולטאים (תאים הממירים אנרגיית שמש לחשמל) ולקבל אישור להקמתם מהועדה המקומית, בהליך המזורז שקיים בתקנות הנ"ל.

תקנות ההיתר לעבודה מצומצמת הנ"ל מתירות למהנדס הועדה המקומית לתכנון ובניה לאשר בקשות בניה מסויימות בלי הצורך לפרסם את הבקשה או לקבל את הסכמת השכנים או לשמוע התנגדויות. במקור, יועדו התקנות לאשר עבודות "קלות" (למשל הקמת מבנה להסתרת פחי זבל, הקמת מתקן הסקה בתוך הדירה וכד') אשר אין בהם כדי להפריע לשכנים באופן מהותי.

התיקון של חודש פברואר מאפשר היום לבעל דירה לקבל גם היתר להקמת מתקנים פוטו וולטאים באותו הליך מהיר אשר עשוי להסתיים בתוך 30 ימים מהגשת הבקשה!!

לזכות רשויות המדינה יאמר, כי תיקון התקנות הנ"ל אינו ריק מתוכן, אלא הוא מהווה חלק מהליך כולל שיוזמת המדינה לעודד צריכה ויצירה של אנרגיה ירוקה. כחלק מהליך זה אישרה הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל, ליצרני חשמל פרטיים (דהיינו – כל אדם פרטי שהקים תאים פוטו וולטאים בביתו) למכור את עודפי החשמל שייצרו לחברת החשמל.

בהחלטה חשובה נוספת שהתקבלה ממש לאחרונה (7.9.09) אישרה הרשות לשירותים ציבוריים לצרכנים פרטיים למכור גם עודפי חשמל שייצרו באמצעות טורבינות רוח.

לעניין זה חשוב לציין כי הקמת טורבינות רוח לא נכללת במסגרת תקנות ההיתר לעבודה מצומצמת ונכון לעכשיו, המבקש לבנות טורבינה כזו יעבור את ההליך הרגיל של הגשת בקשה להיתר (פרסום והתנגדויות).

הסדר נוח נוסף שנקבע בהחלטה של הרשות לשירותים ציבוריים הוא ההסדר המאפשר ליצרן החשמל הפרטי לממן את עלות הקמת התאים הפוטו וולטאים באמצעות הלוואה. ההלוואה תובטח באמצעות ההחזרים שיקבל ממכירת החשמל. למעשה הרשות התירה לאדם הפרטי לתת התחייבות והוראה לחברת החשמל להעביר את הכספים המגיעים לו ממכירת החשמל לבנק שנתן לו את ההלוואה להקמת התאים הפוטו וולטאים.

מי שיצטרף להסדרים הנ"ל יהנה מתעריף חשמל גבוה למדי שיקבל למשך 20 שנה עבור כל קוט"ש חשמל שימכור לחברת החשמל (התעריפים נכונים עד סוף שנת 2010 במקרה של תא פוטו וולטאי ועד סוף 2011 במקרה של טורבינת רוח, ולאחריהם יורד התעריף באחוז קבוע בכל שנה, כפי שנקבע בהחלטות הרשות לשירותים ציבוריים).

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.
עו"ד יעקב שמסיאן

* מידע זה הינו מידע כללי וראשוני בלבד ולא נועד בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי.

יצירת קשר עם משרדנו

רח' רוגוזין 3, אשדוד
טלפון: 077-5150081

הרשמו לקבלת טיפים
ועדכוני נדל"ן!
מייל
שם

עקבו אחרינו ברשת:

youtube facebook twitter google