הצעת חוק לתיקון חוק המכר (דירות) (מחירון הפריטים שבמפרט)

בימים אלו הוגשה הצעת חוק לתיקון חוק המכר (דירות) 1973 שמטרתה להקל על רוכשי דירות מקבלן.

עיקר ההצעה הינו כי קבלנים יחוייבו לצרף מחירון לפריטים שמפרט המכר.

כיום, מחוייב כל קבלן המוכר דירות חדשות לצרף טופס של מפרט הכולל את כל הפריטים שהדירה תכלול, לדוגמא – כיורים (וצבעם) אסלות (וצבעם) ריצוף – גודלו וסוגו, מס' נקודות חשמל, גודל ארונות מטבח וכו'.

ואולם, רוכשי דירות מקבלן מגלים, לעיתים, כי אם הם מבקשים להחליף או להוסיף איזה מן הפריטים שבמפרט, אזי הם נדרשים ע"י הקבלן לשלם מחירים גבוהים החורגים מאוד מן המקובל בשוק החופשי ולחלופין כאשר הם מבקשים להזדכות על איזה מן הפריטים, אזי הקבלן מזכה אותם במחיר נמוך ממחיר אותו פריט בשוק.

בהצעת החוק מוצע כי קבלנים יחוייבו לציין במפרט את מחירם של הפריטים. מחירון זה יחייב את הקבלן בכל מקרה בו רוכשי הדירה ירצו להחליף להוסיף ו/או להזדכות על איזה מן הפריטים – לפי המחיר הנקוב במחירון.

תיקון זה, אם יתקבל, יקנה וודאות גבוהה יותר לרוכשי הדירות ויאפשר תכנון הוצאות מושכל.

נותר רק להמתין ולראות אם הצעת החוק תעבור בכנסת ומה יהיה נוסחו הסופי של החוק.

מצ"ב קישור להצעת החוק -http://knesset.gov.il/laws/data/billknesset/519/519.pdf

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת,
יעקב שמסיאן, עו"ד

* מידע זה הינו מידע כללי וראשוני בלבד ולא נועד בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי ובכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום.

יצירת קשר עם משרדנו

רח' רוגוזין 3, אשדוד
טלפון: 077-5150081

הרשמו לקבלת טיפים
ועדכוני נדל"ן!
מייל
שם

עקבו אחרינו ברשת:

youtube facebook twitter google