הזמן בשעון הפטור ממס שבח של משפרי דיור – מתקצר

28.3.2016
עדכון מיסוי דירות מגורים:
קונים דירה חדשה וטרם מכרתם את הדירה הישנה? השעון התחיל לרוץ, ויש לכם פחות זמן מבעבר:
ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום תיקון לחוק מיסוי מקרקעין, במסגרתו התקצרה תקופת החסד שניתנה לבעלי דירות למכור את דירתם הישנה בפטור ממס שבח.
כזכור, החוק מאפשר היום לבעלי דירה יחידה שרוכשים דירה חדשה וטרם מכרו את דירתם הישנה, תקופת חסד בת 24 חודשים למכור את הדירה הישנה ולהיות זכאים בפטור ממס שבח כאילו לא היו בעל דירות בכלל ביום רכישת הדירה החדשה. מי שלא ימכרו את הדירה בתוך תקופת החסד, יחוייבו בתשלום מס שבח.
הצעת החוק, שאושרה היום בועדת הכספים, מצמצמת את תקופת החסד למכירת הדירה הישנה מ 24 חודשים ל 18 חודשים בלבד. מי שלא ימכור את הדירה בתקופה זו יחוייב במס שבח כמרובה דירות.
משרד האוצר יזם את הצעת החוק המדוברת לקיצור תקופת החסד למשפרי דיור, כדי לייצר תמריץ בקרב משפרי הדיור למכור את הדירה הישנה מהר יותר ובכך להגדיל את היצע הדירות. ועדת הכספים של הכנסת דחתה את הצעתו המקורית של משרד האוצר לקצר את תקופת החסד מ 24 חודשים ל 12 חודשים בלבד.התיקון הזה, המקצר את תקופת החסד ל 18 חודשים יהיה בתוקף למשך 5 שנים בלבד, ובעוד 5 שנים תחזור תקופת החסד ל24 חודשים.
הח"מ סבור שתיקון זה לחוק, כמו כל תיקוני החוק הקודמים שעברו בשנים האחרונות במיסוי מקרקעין, אין כל בשורה לשוק הדיור. התיקון לחוק לא יגדילו את הצע הדירות בשוק ולא יפתור את בעיית המחסור בדירות. גם התקופה הקצרה של 5 שנים לה נקבע החוק מלמדת שגם מחוקקי החוק מטילים בו ספק ולא רואים בו כפתרון אמיתי ולכן קצבו אותו ל 5 שנים בלבד.
תיקון נוסף לחוק שאושר היום בועדת הכספים נוגע ליורשי דירות והוא נותן בשורה למי שירש עד מחצית (1/2) הזכויות בדירה:
במצב הנוכחי, מי שיש בבעלותו יותר מ 1/3 הזכויות בדירה (גם אם לא גר בה), נחשב לפי החוק לבעל דירה ובבואו לרכוש דירה למגורים, הוא אמור להיות ממוסה במס רכישה כמרובה דירות. החוק החדש יתקן את ההגדרה, כך שמי בבעלותו עד 1/2 הזכויות בדירה שקיבל בירושה, לא יחשב כבעל דירה לצורך מס רכישה ולפיכך ימוסה לפי מדרגות המס הנמוכות החלות על מחוסרי דירות.
נכון להיום (28.3.2016) מדרגות המס הן כדלקמן:
שווי עסקה – מסכום בש"ח עד סכום בש"ח אחוז מס סכום מס בש"ח
0 1,600,175 0.00%
1,600,175 1,898,005 3.50% 10,424
1,898,005 4,896,615 5.00% 149,930
4,896,615 16,322,055 8.00% 914,035
16,322,055 ומעלה 10.00% 1,632,205
לפי מדרגות הרכישה החלות היום ובהנחה שהחוק החדש יאושר בכנסת, מי שיש ברשותו עד 1/2 הזכויות בדירה שקיבל בירושה, ובכוונתו לרכוש לעצמו דירת מגורים, ישלם, לדוגמא – על דירה ששויה עד 1,600,175 ש"ח 0.00% מס רכישה – ולמעשה לא ישלם מס רכישה בכלל.
התיקונים לחוק אמורים להכנס לתוקף ב 1.5.2016, אולם חשוב לציין, כי נוסח החוק הסופי טרם פורסם ויתכן ויחולו שינויים עד לפרסום הנוסח הסופי.
אנו עומדים לרשותכם למתן שירות משפטי מקצועי,

יעקב שמסיאן, עו"ד

* מידע זה הינו מידע כללי וראשוני בלבד ולא נועד בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי ובכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום.

יצירת קשר עם משרדנו

רח' רוגוזין 3, אשדוד
טלפון: 077-5150081

הרשמו לקבלת טיפים
ועדכוני נדל"ן!
מייל
שם

עקבו אחרינו ברשת:

youtube facebook twitter google