הוארך תוקף חובת תשלום מקדמת מס שבח לרוכשי מקרקעין

אתמול הוארך תוקפו של הצו לשינוי נטל המס:

צו לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 .

הצו למעשה מאריך את תוקף ההוראות בחוק מיסוי מקרקעין, הקובעות כי מי שרוכש זכות במקרקעין שאיננה דירה שבגינה מבקשים פטור ממס – ישלם מקדמה על חשבון מס השבח בשיעור שבין 7.5% ל- 15% משווי הרכישה ישירות למיסוי מקרקעין, במקום לשלם את הכסף למוכר.

ונבהיר – ההוראות חלות על הרוכש, ולמעשה על כל מי שרוכש זכות במקרקעין שהיא איננה דירת מגורים שהמוכר מבקש עבורה פטור מתשלום המס.

במקרה כזה, הרוכש, מחוייב לשלם את מקדמת המס ישירות למיסוי מקרקעין (גובה המקדמה תלוי במועד בו נרכשה הדירה ע"י המוכר).

הצו בתוקף עד ליום 28.2.2014.

מצ"ב קישור לצו האמור.

יצירת קשר עם משרדנו

רח' רוגוזין 3, אשדוד
טלפון: 077-5150081

הרשמו לקבלת טיפים
ועדכוני נדל"ן!
מייל
שם

עקבו אחרינו ברשת:

youtube facebook twitter google