הגנה נוספת לרוכשי דירות מקבלן בפני הבנקים המלווים את הפרוייקט

עבר תיקון מס' 7 חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)

התיקון מספק שכבת הגנה נוספת לרוכשי דירות מקבלן בפני הבנקים המלווים את הקבלן.

כידוע, הבנק המלווה את הפרוייקט (הבנק שנתן הלוואה לקבלן לצורך בניית הפרוייקט) משעבד את הקרקע כולה ואת כל הדירות בה.

מי שרוכש דירה מקבלן רוכש אותה כפופה לשעבוד של הבנק המלווה.

התיקון הנ"ל לחוק מחייב את הקבלן לבקש מכתב החרגה מותנה מהבנק המלווה, מיד לאחר קבלת התשלום הראשון מרוכש הדירה. כמו כן מחוייב הקבלן לידע את הרוכש כי פנה לבנק המלווה בבקשה כאמור וכן מחוייב למסור לקונה את מכתב ההחרגה המותנה לאחר שיונפק.

מכתב החרגה מותנה הוא הודעה מאת הבנק המלווה, המופנית לרוכש הדירה, לפיה – עם תשלום מלוא התמורה עבור הדירה, יוסר מן הדירה השעבוד שחל על כל הפרוייקט לטובת הבנק המלווה (השעבוד של הבנק המלווה ממשיך לחול על כל הפרוייקט, אך לא על הדירה של הרוכש).

התיקון לחוק מחייב את הקבלן למסור את מכתב ההחרגה המותנה, עם קבלתו, לרוכש הדירה. נוסח מכתב ההחרגה המותנה קבוע בחוק.

עד לתיקון לחוק, רוכשים שרצו לקבל מכתב החרגה מותנה היו צריכים לבקשו באופן מיוחד ואף לקבוע תנאי בהסכם הרכישה שינתן להם מכתב כזה.

החוק תוקן בעקבות זאת שפעמים רבות, רוכשי דירות נפלו קורבן למחלוקות שבין קבלנים לבנקים, כאשר הבנקים מסרבים להסיר את השעבוד שחל על המקרקעין (ובתוך כך על הדירה של הרוכש) ובכך מתעכב הרישום בטאבו, שהרוכשים אינם יכולים למכור את הדירה הלאה ובעיות נוספות.

התיקון החדש יהווה אסמכתא בכתב מאת הבנק לפיו בהתקיים תנאים מסויימים (הנקובים בחוק) הוסר השעבוד החל על הפרוייקט מן הדירה.

אנו עומדים לרשותכם בכל עת,
יעקב שמסיאן, עו"ד

*מידע זה הינו מידע כללי וראשוני בלבד ולא נועד בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי ובכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום.

יצירת קשר עם משרדנו

רח' רוגוזין 3, אשדוד
טלפון: 077-5150081

הרשמו לקבלת טיפים
ועדכוני נדל"ן!
מייל
שם

עקבו אחרינו ברשת:

youtube facebook twitter google