דייר סרבן בפרוייקט פינוי בינוי חוייב לשלם 105,000 ש"ח קנס!!!

בפסק דין מ 20 אוקטובר 2013 (ת"א 27052-06-12 רחום ואח' נ' בן הרוש ואח') חוייב דייר סרבן לשלם קנס בגובה 105,000 ש"ח בגין סרובו לחתום על הסכם פינוי בינוי!

המדובר במתחם בתל אביב, אשר הוכרז כמתחם לפינוי בינוי ואשר הוחלה עליו תוכנית לפינוי והריסה של 368 דירות קיימות ובניית 875 דירות חדשות במקומן.

בעלי הדירות בבניין הגיעו להסכם עם יזם (הסכם פינוי בינוי), לפיו- בתמורה למסירת דירותיהם ליזם, יקבלו דירות הגדולות ב- 40 מ"ר מהדירות המקוריות ובנוסף – תקבל כל דירה גם מחסן, חניה, ממ"ד ומרפסת. בתקופת פינוי הדירות הקיימות ועד לכניסה לדירות החדשות, הדיירים יהיו זכאים מהיזם גם לדיור חלופי או להשתתפות בדמי השכירות (להלן: "ההסכם").

הנתבעים – משפ' בן הרוש, הם בעליהן של 2 דירות במתחם, סרבו לחתום על הסכם הפינוי בינוי וכך עצרו את הפרוייקט כולו !!

התובעים – משפ' רחום, גם הם בעלי דירה במתחם, הגישו כנגד משפ' בן הרוש תביעה לפיצויים בבית משפט השלום בתל אביב.

הטענה של משפ' רחום (התובעים) היתה, כי הסרוב של משפ' בן הרוש (הנתבעים) לחתום על ההסכם איננו סביר וכי הנתבעים פועלים בחוסר תום לב!

(משפ' רחום טענו גם שבן הרוש משתמשים בסרוב לחתום כמנוף לחץ על היזם בסכסוך כספי שיש להם עמו)

טענת ההגנה של משפ' בן הרוש היתה שהם מסרבים לחתום מאחר והיזם אינו אמין – הוא הפר כלפיהם התחייבות (לשלם להם כסף עבור השגת חתימות הסכמה של בעלי הדירות לפרוייקט) ולכן אין לסמוך עליו שיקיים את ההתחייבויות שלו כלפי בעלי הדירות.

מכל מקום – משפ' רחום (התובעים) העריכו את הנזק שנגרם להם (מאי חתימת משפ' בן הרוש על ההסכם) בכ- 850,000₪ (שמונה מאות וחמישים אלף ₪) שהוא ההפרש בין השווי המוערך של הדירה החדשה שהיו זכאים לקבל, אם ההסכם היה ממומש, לבין שווי הדירה הקיימת!

בית המשפט דן בטענות הצדדים וקבע כך -

אמנם – לפי חוק היסוד (חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו) זכותו של כל אדם לעשות ברכושו כרצונו.

ואולם – כל מי שהוא בעל דירה בבית משותף (בניין עם הרבה דיירים) כפוף גם למעין חוזה עם יתר בעלי הדירות בבניין, חוזה שמגביל מעט את זכותו לעשות ברכושו כרצונו. למעשה, מי שרוכש דירה בבית משותף מסכים מראש למעין "שותפים" שהם בעלי הדירות האחרים בבניין.

בית המשפט פסק שלפעמים האינטרס של רוב בעלי הדירות גובר על האינטרס של בעל דירה בודד (או בודדים) שמסרב לחתום. האינטרס של הרוב גובר במיוחד כאשר הסרוב לחתום פוגע בצורך אמיתי של בעלי דירות אחרים במתחם לשפר את איכות חייהם – פיזית בטיחותית וכלכלית.

בית המשפט קבע שהחוק לא מאפשר לקנוס את מי שמסרב לחתום מסיבות אמיתיות וענייניות, ואולם – הוא מאפשר לקנוס את מי שמסרב לחתום מסיבות שהן אינן אמיתיות וענייניות, שהן אינן סבירות. למשל – כאשר המניע שלו הוא רצון לסחוט עוד תשלום.

ומהן אותן סיבות ענייניות וסבירות שבגינן ניתן לסרב לחתום על הסכם פינוי בינוי והדבר לא יחשב כסירוב בלתי סביר? הסיבות נקובות בחוק פינוי ובינוי (פיצויים):

כשהעסקה לא כלכלית;

כשלא הוצאו לבעלי הדירות מגורים חלופיים בתקופת הבניה;

כשלא הוצעו לבעלי הדירות בטוחות הולמות;

בנסיבות אישיות מיוחדות של המסרב;

כשבעל הדירה או בן משפחה שגר איתו בדירה הוא אדם עם מוגבלות;

בית המשפט ניתח את הסרוב של משפ' בן הרוש לחתום ומצא שרצון לקבל תשלום מהיזם זו סיבה לא עניינית, לא סבירה וחסרת תום לב.

בית המשפט פסק שבגלל שעדיין יש אפשרות לחתום על הסכם הפינוי בינוי מבלי שיגרם נזק נוסף לתובעים – על משפ' בן הרוש לשלם למשפ' רחום רק 75,000 ₪ כפיצוי + 30,000 ₪ כהוצאות משפט ובסה"כ 105,000 ש"ח !!!

ואולם – בית המשפט נתן למשפ' בן הרוש רק 60 ימים לחתום על ההסכם וככל שלא יחתמו על ההסכם בפרק זמן זה ישלמו את מלוא הנזק שנתבע מהם בסך 850,000 ₪ !!!

ימים יגידו האם משפ' בן הרוש ישלמו "רק" את הקנס בסך 105,000 ש"ח או ישאו במלוא הקנס בסך 850,000 ש"ח, ואולם- דבר אחד ברור, פסק הדין מהווה תמריץ לבעלי דירות וליזמים לקדם פרוייקטים של פינוי בינוי כשיש להם ביד שוט גדול מאוד כנגד דיירים סרבנים.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.
יעקב שמסיאן, עו"ד

* מידע זה הינו מידע כללי וראשוני בלבד ולא נועד בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי ובכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום.

יצירת קשר עם משרדנו

רח' רוגוזין 3, אשדוד
טלפון: 077-5150081

הרשמו לקבלת טיפים
ועדכוני נדל"ן!
מייל
שם

עקבו אחרינו ברשת:

youtube facebook twitter google