דיור בהישג יד להשכרה (דיור בר השגה) – כל מה שרציתם לדעת

דיור בהישג יד להשכרה (דיור בר השגה) – התנאים לזכאות
פורסמו התקנות העוסקות דיור בהישג יד להשכרה – דיור בר השגה.
ברשימה זו, אביא בפניכם את התנאים לזכאות לדיור בהישג יד להשכרה (דיור בר השגה), לפי התקנות:

רקע
1.    רשויות מקומיות רשאיות מעתה להשתמש בשטחים שמוגדרים כשטחים למטרות ציבוריות שבשטחן לצורך בניית מבנים לדיור בהישג יד להשכרה (דיור בר השגה).
2.    דיור בהישג יד להשכרה מוגדר כדיור להשכרה במחיר מופחת ולמטרה ציבורית – המיועד רק לשוכר ובני משפחתו (כבן משפחה נחשב: בן זוג/ידוע בציבור, ילד, הורה, סבא וסבתא, אח/אחות ובן זוג של כל אחד מאלה).
3.    מבנה ייחשב כמבנה ייעודי לדיור בהישג יד להשכרה, אם כל יחידות הדיור במבנה יהיו לייעוד של דיור בהישג יד.
4.    יחידות הדיור יושכרו רק לזוכה בהגרלה שתערוך הרשות המקומית.

מי זכאי לדיור בהישג יד להשכרה (דיור בר השגה)
5.    מי זכאי להשתתף בהגרלה:
זוג, או יחיד מעל גיל 35, חסרי דיור, ששכרם אינו עולה על כפל השכר הממוצע במשק.
6.    העדיפות לזכאים תיקבע בהתאם לניקוד הבא:
6.1.    תינתן עדיפות מוחלטת למשפחה בה אחד מבני המשפחה הינו נכה המרותק לכיסא גלגלים.
6.2.    עד 70  נקודות – (7 נקודות לכל שנה ולא יותר מעשר שנים שאינן חופפות) בגין שנות  נישואין או עליה, או משך זכאות במשרד הבינוי והשיכון.
6.3.    בכמחצית יחידות הדיור שישווקו בכלל המכרזים באותה שנה, יחשב גם ניקוד:
6.3.1.    15 נקודות – למשפחות בהן אחד מבני הזוג שירת בשירות צבאי/לאומי/אזרחי לכל הפחות 12 חודשים.
6.3.2.    25 נקודות – למשפחות בהן שני בני הזוג שירתו בשירות צבאי/לאומי/אזרחי לכל הפחות 12 חודשים.
6.3.3.    5 נקודות נוספות – למשפחות בהן אחד מבני הזוג הינו משרת מילואים פעיל.
6.4.    בין מספר זכאים בעלי אותו הניקוד תיערך הגרלה.
7.    משרד הבינוי והשיכון ינפיק תעודת זכאות לזכאים העומדים בתנאי הסף.
8.    הרשות המקומית רשאית לשריין עד 15% מיחידות הדיור למשתתפים שהם בני המקום. בן המקום נחשב: מי שגילו מעל 18 שנים וגר באופן קבוע בשלוש שנים האחרונות לפחות בתחום השיפוט של אותה רשות מקומית (יש להמציא על כך אישור מהרשות).

אחרי שזכיתם – התנאים בהסכם השכירות
9.    הזוכה יחתום על הסכם שכירות מול הרשות המקומית.
10.    הסכם השכירות יהיה לשנה אחת לפחות.
11.    בהסכם תנתן לשוכר אופציה להאריך את הסכם השכירות לסה"כ תקופה מצטברת של עד 6 שנים.
12.    מי שירכוש דירה, בתקופה בה הינו שוכר בדיור בהישג יד, הסכם השכירות עמו יבוטל במועד בו הוא אמור לקבל את הדירה שרכש.

דמי השכירות
13.    דמי השכירות בדיור בהישג יד להשכרה יהיו עד 20% פחות משווי דמי השכירות בשוק החופשי.
14.    רשות מקומית רשאית להגדיל את ההפחתה בתנאי תחול על כל יחידות הדיור.
15.    דמי השכירות ישולמו באופן קצוב – לכל היותר עד שישה חודשים מראש בכל תשלום.
16.    דמי השכירות יעלו בכל שנה בשיעור עליית המדד ובתוספת 1% (כלומר מדד + 1%).
17.    השוכר ישלם (בנוסף לדמי השכירות) דמי ניהול ואחזקה (ועד בית או חברת ניהול) לפי השווי הרגיל של דמי ניהול ואחזקה בשוק החופשי.
18.    הרשות המקומית רשאית לקבוע בחוזה אילו בטוחות (ערבויות וכד') על השוכר להעמיד.

אנו מקווים כי רשימה זו תעשה לכם סדר ותבהיר את עיקרי התנאים.

חשוב לשים לב כי יש לבדוק את התנאים לזכאות גם מול משרד השיכון והחלטות רשות מקרקעי ישראל.

 

*לפגישת ייעוץ בתשלום במשרדנו ניתן לתאם בטל': 077-5150081 או במייל info@ysha.co.il

אנו עומדים לרשותכם בכל עת,
יעקב שמסיאן, עו"ד

*מידע זה הינו מידע כללי וראשוני בלבד ולא נועד בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי ובכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום.

 

 

יצירת קשר עם משרדנו

רח' רוגוזין 3, אשדוד
טלפון: 077-5150081

הרשמו לקבלת טיפים
ועדכוני נדל"ן!
מייל
שם

עקבו אחרינו ברשת:

youtube facebook twitter google