בקרוב מאוד – תקנות שיגבילו ריבית שגובים קבלנים מרוכשי דירות על איחור בתשלום

08.05.2018

+++ בלעדי +++
בקרוב תקבע הריבית המקסימלית שמותר לקבלנים לגבות מקוני דירות שמאחרים בתשלום של דירה שקנו.

משרד הבינוי והשיכון מקדם (סוף סוף) תקנות לקביעת שיעור ריבית הפיגורים המקסימלית שקונה דירה ישלם לקבלן על איחור בתשלום.

התקנות יקראו: תקנות המכר (דירות)(שיעור מרבי של ריבית פיגורים), התשע"ז-2018

עותק מטיוטת התקנות, שנערכה על ידי משרד הבינוי והשיכון ועותק ממנה הגיע לידי הח"מ, מצ"ב בקישור.

לפי טיוטת התקנות, גובה הריבית המקסימלית שתהיה מותרת לקבלנים לגבות מרוכשי דירות שמאחרים בתשלום שנקבע בחוזה המכר יהי לפי גובה הריבית המקסימלית שמשלם הקבלן לבנק שלו (הבנק שנותן לו מימון לבניית הפרוייקט) באותו פרוייקט או בלשון טיוטת התקנות:

"מוצע לקבוע כי השיעור המרבי של ריבית פיגורים כאמור בסעיף 5ב לחוק יהא השיעור המרבי של ריבית כוללת על אשראי חריג בחשבון הבנק של המוכר, באשר ריבית זו משקפת את ריבית הפיגורים המרבית לה חשוף המוכר בשל עיכוב בתשלום מצד רוכש הדירה."

רקע:
לאחרונה פניתי לועדת הכלכלה של הכנסת לברר מדוע לא פורסמו תקנות הקובעות מה גובה הריבית המקסימלי שמותר לקבלנים לגבות על איחור בתשלום, זאת לאחר שכבר לפני ארבע שנים (באוגוסט 2014!!) נחקק חוק שקבע שעל שר הבינוי והשיכון לקבוע את גובה הריבית בתקנות.

מתשובה שקיבלתי מועדת הכלכלה של הכנסת, נתברר שבדיוק יום לפני פנייתי, הפיץ היועץ המשפטי של משרד הבינוי והשיכון את טיוטת התקנה למשרדי הממשלה הרלוונטיים לקבל את הערותיהם…

תזכורת:
התקנות אמורות היו להתפרסם עוד בנובמבר 2014 – ראו פוסט קודם שלי בנושא, לאחר שחוק המכר (דירות) (תיקון מס' 7, שתוקן על ידי שר הבינוי דאז, אורי אריאל) קבע שאם נקבע בחוזה מכר שאיחור בתשלום יזכה את הקבלן בריבית פיגורים, אז הריבית לא תעלה על השיעור שיקבע שר הבינוי והשיכון, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה.
ואמנם, התקנות עלו לדיון בועדת הכלכלה של הכנסת, אולם מסיבה כלשהי הדיונים בהם לא נסתיימו והחוק (תיקון 7) נשאר ללא תוכן עד היום.

בעקבות אותו פוסט, פורסמה כתבה נרחבת בערוץ 10 במוסף אנליסט, בה התראיינתי למתן חודורוב בנושא.

לינק לכתבה בה יעקב שמסיאן מתראיין למתן חודורוב במוסף אנליסט של ערוץ 10.

כעת נותר רק לראות אם ומתי יאושרו התקנות ובאיזה נוסח.

יעקב שמסיאן, עו"ד

טל: 077-5150081

info@ysha.co.il

יצירת קשר עם משרדנו

רח' רוגוזין 3, אשדוד
טלפון: 077-5150081

הרשמו לקבלת טיפים
ועדכוני נדל"ן!
מייל
שם

עקבו אחרינו ברשת:

youtube facebook twitter google