אתם עלולים להיות מחוייבים בדמי תווך גם אם לא חתמתם על הזמנה בכתב

25.3.2015

בפסק דין מעניין שניתן לאחרונה בבית המשפט בתל אביב,

פסק בית המשפט דמי תווך למתווך,

למרות שלא נתקיימו ההוראות הדווקניות שבחוק המתווכים, דהיינו:

לא נחתמה על ידי המזמין הזמנה בכתב, לא נרשמו מלוא הפרטים הנדרשים בטופס הזמנת שירותי תווך והמתווך לא היה, בעצמו, הגורם היעיל שהביא להתקשרות בעסקה (את עבודת התיווך עשה שליח של המתווך ולא המתווך עצמו).

באותו מקרה, שלח הלקוח למתווך הודעת דואר אלקטרוני (אי-מייל) ובו התחייב לשלם למתווך דמי תווך בשיעור 1.25%.

לאחר מכן היתה עוד התכתבות במייל ובהודעות סמס בין המתווך ללקוח.

לאחר מספר שנים מכר הלקוח את הדירה ללקוח שהוצג לו על ידי שליח של המתווך.

הלקוח טען כי המתווך אינו זכאי לדמי תווך מאחר ולא מתקיימות דרישות החוק המזכות את המתווך בדמי התווך כאמור לעיל.

בית המשפט קבע שמכלול הנסיבות מביא למסקנה שכן התקיימו התנאים המזכים את המתווך בדמי תיווך:

(א) למתווך היה רישיון בתוקף לעסוק בתווך במקרקעין;

(ב) למרות שלא נחתמה הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך, הלקוח מחוייב בתום לב כלפי המתווך ומכלל נסיבות המקרה, חובת תום הלב של הלקוח גוברת על אי קיומה של הזמנה בכתב.

המייל ששלח הלקוח למתווך מחליף את הצורך בחתימה של הלקוח, מאחר והוא מגלה מחוייבות של הלקוח לקבל מהמתווך שרותי תווך ולשלם לו.

למרות שלא כל הפרטים של העסקה הנדרשים בחוק נרשמו במייל, כן היו רשומים הפרטים המהותיים (מחיר, דמי תווך) (מספרי הזהות וכתובות הצדדים הם שוליים ופורמליים);

המתווך הסתמך על המייל והחל לעבוד על סמך אותה התחייבות שהיתה במייל.

גם הלקוח ידע וצריך היה לדעת שקיימת התחייבות ברורה ומפורשת שלו לתשלום דמי תיווך;

(ג) המתווך היה הגורם היעיל שהביא להתקשרות, גם אם עשה זאת באמצעות צד שלישי.

 

* למרות שפסק דין זה ניתן בבית המשפט לתביעות קטנות ואינו מהווה פסק דין מחייב או מנחה, יתכן שבבתי המשפט לתביעות קטנות ישתמשו בראציונל שהוצג בפסק דין זה גם במקרים עתידיים בנסיבות דומות.

 

 

 

יצירת קשר עם משרדנו

רח' רוגוזין 3, אשדוד
טלפון: 077-5150081

הרשמו לקבלת טיפים
ועדכוני נדל"ן!
מייל
שם

עקבו אחרינו ברשת:

youtube facebook twitter google