אושרו תקנות שישימו סוף להונאה במכירת קרקע חקלאית

1.8.2016

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה היום תקנות המחייבות שקיפות בפרסומים המשווקים קרקע חקלאית.

כידוע, במקרים רבים נמכרת בישראל קרקע שאינה זמינה לבניה (קרקע חקלאית) במחירים מוזלים והרוכשים קונים אותה תוך הסתמכות על מצגים של מוכר הקרקע, לפיהם הקרקע תופשר לבניה. פעמים רבות (מדי) לאחר הרכישה, מתברר לרוכשים כי הקרקע אינה מיועדת או אינה אפשרית להפשרה והרוכש נשאר תקוע עם קרקע שערכה נמוך.

רוב הקרקעות הנמכרות בישראל אשר אינן זמינות לבניה הן קרקעות חקלאיות. התקנות החדשות קובעות חובת גילוי, במקרה של מכירת קרקע שאינה זמינה לבנייה.

התקנות מחייבות את משווקי הקרקע לספק לרוכשים מידע אודות מצבה המשפטי/תכנוני של הקרקע, ובין היתר, לגבי סיכויי הפשרת הקרקע לבנייה.

בין היתר תחול על משווק קרקע שאינה זמינה לבנייה לגלות בפרסומת, באופן ברור ובולט, כי הקרקע אינה זמינה לבנייה. המשווק מחוייב גם למסור לרוכש, ללא תשלום, שומה ערוכה ע"י שמאי שכוללת מידע לגבי: סבירות שינוי הייעוד; ייעוד הקרקע ושוויה (הנוכחי); ייעוד הקרקע  ושוויה, לאחר שינוי הייעוד; משך הזמן הצפוי לשינוי הייעוד; ההוצאות הצפויות לרוכש כתוצאה משינוי הייעוד .

מתן מידע  זה אמור לאפשר לרוכש לקבל החלטה אם לבצע את הרכישה או לא לבצעה.

התקנת התקנות הינה צעד משלים לתקן שמאי מס' 22.0 (אודותיו כתבנו כאן ב 31.10.2014) המפרט מהן רמות הפירוט המינימליות הנדרשות ממציע הקרקע (המשווק) בשמאות שנערכת לקרקע.

התקנות יכנסו לתוקף בתוך 30 ימים מפרסומן. נכון למועד כתיבת שורות אלה, טרם פורסם נוסח התקנות, אך הן יועלו כאן לאחר פרסומן.

מצ"ב בשנית קישור לפוסט שלנו אודות תקן שמאי מס' 22.0

מצ"ב קישור לתקן שמאי מס' 22.0

 

יעקב שמסיאן, עו"ד

טלפון המשרד ליצירת קשר עם עו"ד שמסיאן 077-5150081 או במייל info@ysha.co.il

*מידע זה הינו מידע כללי וראשוני בלבד ולא נועד בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי ובכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום.

 

יצירת קשר עם משרדנו

רח' רוגוזין 3, אשדוד
טלפון: 077-5150081

הרשמו לקבלת טיפים
ועדכוני נדל"ן!
מייל
שם

עקבו אחרינו ברשת:

youtube facebook twitter google